logo

Дуои кимии саодат. Gold Box Deals

Дуои кимии саодат Rating: 6,4/10 193 reviews

Robert Downey Jr.

дуои кимии саодат

Масъалае, ки инҷо лозим аст матраҳ шавад ин аст, ки оё ирфони исломӣ аз қабили фиқҳу усулу тафсиру ҳадис аст? Ин гурӯҳ дар пайи ҷустуҷӯи омиле аз хориҷи дунёи ислом барои таҳрики Абӯзар ҳастанд. Деха мактаби 8-сола, клуб, китобхона, пункти тибби дорад. Муҳаққақан реша ва тухми тасаввуф дар ин оятҳост ва барои сӯфиёни аввалӣ Қуръон на фақат калимоти Худо буд, балки василаи тақарруб ба Ӯ низ маҳсуб мешуд. Сухан дар бораи сармояи азиме дар матни ислом аст, ки метавониста илҳомбахши хубе дар ҷаҳони ислом бошад. Сӯфия ба далели зуҳду эъроз аз дунё, аз пӯшидани либосҳои нарм иҷтиноб мекарданд ва махсусан либосҳои дурушти пашмин мепӯшиданд. Ҳамчунон ки ишора шуд, сухан дар ин нест, ки урафои мусалмон аз ин сармояҳо чӣ гуна баҳрабардорӣ кардаанд, дуруст ё нодуруст; балки сухан дар бораи изҳори назарҳои муғризонаи гурӯҳе ғарбӣ ва ғарбзада аст, ки мехоҳанд исломро аз назари маънавият бемуҳтаво муаррифӣ намоянд. Тавҳиди ислом яъне ҳамчунон ки масалан хона созандае дорад мутағойир ва мутамойиз аз худ, ҷаҳон низ созандае дорад ҷудо ва мунфасил аз худ.

Next

КОМРОН

дуои кимии саодат

Дуоҳои исломӣ, махсусан дуоҳои шиъӣ, ганҷинае аз маориф аст аз қабили дуои Кумайл, дуои Абӯҳамза, муноҷоти Шаъбония, дуоҳои Саҳифаи Саҷҷодия. Хушбахтона ахиран афроде монанди Никелсуни ангилисӣ ва Мосиниюни фаронсавӣ, ки мутолеоти васеъе дар ирфони исломӣ доранд ва мавриди қабули ҳама ҳастанд, сареҳан эътироф доранд, ки манбаи аслии ирфони исломӣ Қуръон ва суннат аст. Аз инҳо, ки бигузарем, ба як силсила муқаррароти соддаи амалӣ мерасем, ки фиқҳ мутакаффили онҳост. Ман пур аз сарводаи рози туям, Камтарин шоир зи Дарвозаи туям. Поэт признал, что о сегодняшней поэзии у него нет никакого представления. Урафо худ шиққи аввалро ихтиёр мекунанд ва ба ҳеч ваҷҳ ҳозир нестанд шиққи дигареро интихоб кунанд.

Next

КОМРОН

дуои кимии саодат

Вале дигарон дар бораи онҳо назарияҳои дигаре доранд ва мо ба тартиб он назарияҳоро зикр мекунем: а Назарияи гурӯҳе аз муҳаддисон ва фуқаҳои исломӣ. With an amazing list of credits to his name, he has managed to stay new and fresh even after over four decades in the business. Инҳо ва ғайри инҳо кофӣ буда, ки илҳомбахши маънавияти азим ва густарда дар мавриди Худо ва ҷаҳон ва инсон ва бахусус дар мавриди равобити инсон ва Худо бишавад. Дар ҷустуҷӯи биркае барои тавҷеҳи зарфи оби ӯ бошем ва рӯдхона ё дарёро надида бигирем. Тӯле накашид, ки ғазвае пеш омад ва ҷавон ширкат кард ва шаҳид шуд. Мояҳои аввалии исломӣ басе ғанитар аст аз он чӣ ин гурӯҳ — ба ҷаҳл ва ё ба амд — фарз кардаанд. Аз назари ин гурӯҳ, некони саҳобаи Расули Акрам с , ки урафо ва мутасаввифа худро ба онҳо мунтасаб мекунанд ва онҳоро пешрави худ медонанд, зоҳидоне беш набудаанд; руҳи онҳо аз сайру сулуки ирфонӣ ва аз тавҳиди ирфонӣ бехабар будааст.

Next

Ислом ва Эронзамин (79) — Кимиёи саодат

дуои кимии саодат

На тавҳиди исломӣ ба он соддагӣ ва бемуҳтавоист, ки инҳо фарз кардаанд, ва на маънавияти инсон дар ислом мунҳасир ба зуҳди хушк аст, ва на некони саҳобаи Расули Акрам с ончунон будаанд, ки тавсиф шуд, ва на одоби исломӣ маҳдуд аст ба аъмоли ҷавориҳу аъзо. Майдони вектори бо ёрии системаи муодилахои дифференциали низ дода мешавад. Не важно где и как, или как, Проблемы пустяк, да пустяк В душе холостяк, наверно пусть так. Тогда Вам не предлагали остаться? Дар он васфи шарафмандони точик, Тахамтан пахлавон гурдони точик. Хамаи он ситорахоеро, ки шабхо дар осмони Точикистон медидем, дар осмони Америка низ мебинем. Ба ҳар ҳол, дар қарни аввали ҳиҷрӣ гурӯҳе ба номи сӯфӣ вуҷуд надоштааст. Тароҷуми аҳволи шахсиятҳои садри аввали ислом аз як силсила ҳаяҷонот ва воридоти руҳӣ ва равшанбиниҳои қалбӣ ва сӯзҳову гудозҳо ва ишқҳои маънавӣ ҳикоят мекунад.

Next

Шеърхои мирзо турсунзода дар васфи ватан

дуои кимии саодат

Зуҳд яъне эъроз аз матоъҳои фонии дунё барои вусул ба наъими ҷовидони охират. Хадамоти мутақобили Эрон ва ислом, ба қалами Устод Муртазо Мутаҳҳарӣ Бахши севвум Хадамоти Эрон ба ислом 42 Ирфон ва ислом Ирфон, ҳам дар бахши амалӣ ва ҳам дар бахши назарӣ, бо дини муқаддаси ислом тамос ва истикок пайдо мекунад, зеро ислом монанди ҳар дину мазҳаби дигар ва бештар аз ҳар дину мазҳаб дигар равобити инсонро бо Худо ва ҷаҳон ва худаш баён карда ва ҳам ба тафсиру тавзеҳи ҳастӣ пардохтааст. Абӯҳошим устоди Суфёни Саврӣ вафотёфта дар 161 ҳ. Шояд баъзе аз некони саҳоба ҷуз зуҳду ибодат чизе надоштаанд, вале гурӯҳе аз як ҳаёти маънавии нерӯманд бархӯрдор будаанд. Дар айни ҳол лозим аст афроди мутахассис ва ворид дар ирфон ва дар маорифи амиқи исломӣ, бетарафона дар бораи масоили ирфонӣ ва интибоқи онҳо бо ислом баҳсу таҳқиқ намоянд. Гурӯҳе аз мусташриқин ин пурсишро тарҳ кардаанд, ки муҳаррики Абӯзар кӣ будааст? Онҳо низ ҳама дар як дараҷа набудаанд.

Next

КОМРОН

дуои кимии саодат

Абулқосим Қушайрӣ, ки худ аз машоҳири урафо ва сӯфия аст мегӯяд, ин ном қабл аз соли 200 ҳиҷрӣ пайдо шудааст. Кадом манбаъ ба қадри ислом метавонад илҳомбахши Абӯзарҳо бошад? Назарияи севвум ин аст, ки ирфон мояҳои аввалии худро чӣ дар мавриди ирфони амалӣ ва чӣ дар мавриди ирфони назарӣ аз худи ислом гирифтааст ва барои ин мояҳо қоидаҳо ва зобитаҳо ва усул баён кардааст ва таҳти таъсири ҷараёноти хориҷ низ хусусан андешаҳои каломӣ ва фалсафӣ ва билахасс андешаҳои фалсафии ишроқӣ қарор гирифтааст. Мутаассифона феълан маҷоле ҳарчанд барои зикри намуна нест. Downey was born April 4, 1965 in Manhattan, New York, the son of writer, director and filmographer and actress. Закончил филологический факультет Таджикский государственного университета имени Ленина ныне Таджикский национальный университет. Ҷавон гуфт: Дуо кун Худованд маро шаҳодат рӯзӣ фармояд.

Next

КОМРОН

дуои кимии саодат

Албатта урафои исломӣ ҳаргиз муддаӣ нестанд, ки сухане моварои ислом доранд ва аз чунин нисбате сахт табаррӣ безорӣ меҷӯянд. Ба василаи ибодат ва таъаммуқ дар қисматҳои мухталифи Қуръон, махсусан оятҳои мармузе, ки марбут ба уруҷ меъроҷ аст, мутасаввифа саъй мекунанд ҳолати сӯфиёнаи Пайғамбарро дар худ эҷод намоянд. The owner of this website megapesni. Хамшахрии Фирдавси, хамшахрии Икболем, Хамшахри ба номусем, хамшахри ба икболем. Абӯзар нисбат ба табъизҳо ва ҳайфу майлҳо ва зулму ҷаврҳо ва бедодгариҳои замон сахт мӯътариз буд, то он ҷо, ки табъидҳо кашид ва ранҷҳои ҷонкоҳ мутаҳаммил шуд ва охируламр дар табъидгоҳ ва дар танҳоӣ ва ғурбат аз дунё рафт.

Next

Шеърхои мирзо турсунзода дар васфи ватан

дуои кимии саодат

Урафо чӣ дар бахши амалӣ ва чӣ дар бахши назарӣ ҳамвора ба китобу суннат ва сираи набавӣ ва имомон ва акобири саҳоба истинод мекунанд. Баръакс, онҳо муддаӣ ҳастанд, ки ҳақоиқи исломиро беҳтар аз дигарон кашф кардаанд ва мусалмони воқеӣ онҳо мебошанд. Асоси эътиқодии ислом иборат аст аз тавҳид. Зиндагӣ ва ҳолот ва калимот ва муноҷотҳои Расули Акрам Саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи саршор аз шӯру ҳаяҷони маънавӣ ва илоҳӣ ва мамлув аз ишороти ирфонӣ аст. Худмурдахояш шаттаам монанди гови мурда мезад.

Next

Robert Downey Jr.

дуои кимии саодат

Тариқати ирфонӣ низ амрест варои шариати исломӣ, зеро дар одоби тариқат масоиле тарҳ мешавад, ки фиқҳ аз онҳо бехабар аст. Аз назари ин гурӯҳ, дар ирфон ва тасаввуф хусусан дар ирфони амалӣ ва билахасс он ҷо, ки ҷанбаи фирқаӣ пайдо мекунад, бидъатҳо ва инҳирофоти зиёде метавон ёфт, ки бо китоби Худо ва бо суннати мӯътабар вифқ намедиҳад, вале урафо монанди соири табақоти фарҳанги исломӣ ва монанди ғолиби фирқаҳои исломӣ нисбат ба ислом ниҳояти хулуси ниятро доштаанд ва ҳаргиз намехостаанд бар зидди ислом матлабе гуфта ва оварда бошанд. Соли 1920 Обидбой аз олам гузашт. Бо нақли ҷумлаҳое аз Никелсун ин баҳсро поён медиҳем. Олитарин андешаҳои маънавӣ дар ин дуоҳост. Ин гурӯҳ муддаӣ ҳастанд, ки истиноди урафо ба китобу суннат сирфан тақия ва аз тарси авом будааст, мехостаанд ба ин васила ҷони худро ҳифз кунанд. Он чӣ мусаллам аст ин аст, ки ирфони исломӣ сармояи аслии худро аз ислом гирифтаасту бас.

Next

Ислом ва Эронзамин (79) — Кимиёи саодат

дуои кимии саодат

Абӯзар ҷуз ислом аз кадом манбаи дигаре метавонистааст илҳом бигирад? Говоря о встрече в Союзе писателей, поэт отметил, что по сценарию этот вечер должен был пройти как праздник поэзии, а не как восхваление Бозора Собира, она была похожа на свадьбу с элементами собрания. Баъзе аз мусташриқин исрор дошта ва доранд, ки ирфон ва андешаҳои латиф ва дақиқи ирфонӣ ҳама аз хориҷи ҷаҳони ислом ба ҷаҳони ислом роҳ ёфтааст. Шеърхои мирзо турсунзода дар васфи ватан Табрик, ки бинмудам варо, Гаштем яке дастобадаст. Он гоҳ ба ҷавон фармуд: Ҳолати худро ҳифз кун, ки аз ту салб нашавад. Амирулмӯъминин Алӣ Алайҳис-салом , ки аксарияти қариб ба иттифоқи аҳли ирфону тасаввуф силсилаҳои худро ба эшон мерасонанд, калимоташ илҳомбахши маънавият ва маърифат аст.

Next