logo

Расказы на беларускай мове пра жывл. Нашыя дзеткі : Вершы пра жывёл і птушак

Расказы на беларускай мове пра жывл Rating: 9,9/10 403 reviews

Дзіцячая літаратура Генадзя Аўласенкі на беларускай мове

расказы на беларускай мове пра жывл

Апынуўшыся на зямлі, я пайшоў хуткім крокам, а потым не выцерпеў і кінуўся подбегам. Гуляй, гуляй, ды дзела не кідай. На ўскрайку спыніліся, прыслухаліся і пайшлі далей. Вось немцы ціха падьпшлі да першых будак і пачалі страляць. Яна ледзь трымалася на нагах — хвароба яе была ў разгары.


Next

Чалавек і свет. “Птушкі Беларусі”

расказы на беларускай мове пра жывл

Iдуць яны, iдуць каля саду, ды бачаць - ляцiць пчолка. Немцы, як толькі спалілі людзей, пайшлі ў балота шукаць астатніх. Скрыган Нам мова далася крывёю. Пойдзем з намі,— сказаў ён і прывёў да камандзіра роты, які знаходзіўся ў вёсцы Прыстань. Чым часцей узгадваліся розныя магічныя формулы, тым больш дзейснымі яны лічыліся. Хачу падзякаваць Табе за дар збаўлення і прасіць у інтэнцыі ўсіх дзяцей свету.

Next

Bel Klass

расказы на беларускай мове пра жывл

На поўначы і ўсходзе яна мяжуе з Расіяй, на поўдні — з Украінай, на захадзе — з Польшчай і на поўначы — з Літвой і Латвіяй. Мы крыху з'елі і ляглі на падлозе, але спаць не давялося. Выйшла Чучалка, а коцiк яе - хапець за карак, - ды ў торбу. У маі звычайна распускаецца зеляніна. Верабей Пытанні Якія птушкі застаюцца ў нас? Я думаў, што выб'юся з сілы, упаду і тады мяне скінуць з дарогі на страшную смерць. Тры дні пратрымалі нас пад адкрытым небам. Іх прыезд у горад ці вёску станавіўся сапраўдным святам.

Next

Bel Klass

расказы на беларускай мове пра жывл

Сучасная беларуская проза жыве клопатамі пра час, народны лёс, які праламляецца ў лёсе асобных людзей. Ластоўскі Хто саромеецца роднай мовы, варты таго, каб і яго добрыя людзі саромеліся. Доктара нідзе не было, і цётка лячыла мяне сваімі лякарствамі. Дучыц Батлейка Батлейка - беларускі народны лялечны тэатр. І сказала птушкам, людзям, Каб запомнілі ўсе, Што яна царыцай будзе Пры такой сваёй красе.

Next

Пра Беларусь

расказы на беларускай мове пра жывл

Сустрэўся яму на дарозе казёл: — Бык, куды бяжыш? І ўжо духоўным набыткам шарокага кола чытачоў сталі дакументальныя аповесці і апавяданні С. Колькі было радасці, калі мы ўбачылі сваіх воінаў-вызваліцеляў! Багушэвіч Шмат было такіх народаў, што страцілі найперш сваю мову, так як той чалавек перад скананнем, катораму мову займае, пасля зусім замерлі. Англічанін перад усім светам горда вызначае: я — англічанін! Прымаўка — агульнавядомы ўстойлівы выраз, звычайна вобразны, які адрозніваецца ад прыказкі тым, што не з'яўляецца скончаным суджэннем і звычайна не мае павучальнага зместу. А от калі насільна паміраць — страшна. Адзенне знаці шылася з дарагіх прывазных тканін і ўпрыгожвалася вышыўкай залатымі ніцямі і каштоўнымі камянямі.

Next

Вясёлка. Часопіс для дзяцей. Детский журнал

расказы на беларускай мове пра жывл

Тады ў хату лiсчыну ўбег ды закрычэў: - Гэй, ты, старая лiсiца! Не той сябра, хто вусны мёдам мажа, а той, хто ў вочы праўду кажа. Яна мела то круглы, то чатырохвугольны, то косы выраз, які аздабляўся вышыўкай ніткамі, пáцеркамі або тасьмой. Валасы і бровы былі з лёну, пакулля ці аўчыны. Выкарыстоўваліся і мінеральныя фарбавальнікі: охра і мяккі гліністы жалязняк. Афіцэр матнуў галавой у бок салдат. Мяне ахапіў яшчэ большы страх, і я з усіх сіл памчаўся ў лес. Зноў забілі дзверы і павезлі далей.


Next

Bel Klass

расказы на беларускай мове пра жывл

Воўк як не панясецца наўцекi да сваiх i кажа:. У нас была адна дарога — у партызаны. Белым пiша словы, У школе ўсiм знаёмы. Сехадор Мова — гэта шлях цывілізацыі і культуры. У канцы кастрычніка ўжо ні аднаго грыба ў лесе не знойдзеш.

Next

Выказванні пра родную мову

расказы на беларускай мове пра жывл

Некаторыя хлопцы бралі сабе, некаторыя проста ведалі, дзе яна ляжыць. Другі дзень каляд традыцыйна лічыўся днём, калі заканчваўся тэрмін службы наёмных работнікаў. Сразнеўскі Неўміручасць народа — у яго мове. Калеснікам амаль усю Беларусь, запісаў звыш 300 жахлівых маналогаў—успамінаў ад ўдзельнікаў і ахвяр фашызму. Курачка яйкі несла, а пеўнік зярняткі здабываў, курачку частаваў. Многія творы прысвечаны гістарычным дзеячам, асветнікам, постацям далёкай мінуўшчыны, барацьбе беларускаг народа за сваю незалежнасць К. Фарбы для тканін атрымлівалі з раслін і дрэў.


Next